info@carexofsweden.com Återförsäljare: www.Treewell.se

Treewell Systemlösningar

TREEWELL HOME

TREEWELL HOME  – ENSKILT AVLOPP FÖR 1 -3 FASTIGHETER

TreeWell är en slamfri, biologisk avloppsrening och resultatet från decennier av internationell forskning samt erfarenheter från VA-projekt i världen. Första testanläggningen installerades i Sverige år 2008. I dagsläget finns 16 kommersiella installationer av TreeWell i Sverige.

TREEWELL ORIGINAL

TREEWELL ORIGINAL –  GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR MED < 10 HUSHÅLL

TreeWell är en slamfri, biologisk avloppsrening och resultatet från decennier av internationell forskning samt erfarenheter från VA-projekt i världen. Första testanläggningen installerades i Sverige år 2008. I dagsläget finns 16 kommersiella installationer av TreeWell i Sverige.

TREEWELL ARCTIC

TREEWELL ARCTIC – ETT ROBUST RENINGSVERK NÄR MILJÖN STÄLLER KRAV I YTTERSKÄRGÅRD